Studia psychologiczne od wielu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Wynika to z faktu, że po takich studiach można znaleźć ciekawą i rozwojową pracę w wielu różnych branżach. Ponadto psychologia to wyjątkowo interesujący kierunek, który pozwala szerzej spojrzeć na własne możliwości i perspektywy zawodowe. A dlaczego jeszcze warto studiować psychologię w Warszawie?

Studia psychologiczne w Warszawie — dla kogo?

Decydując się na studia w Warszawie, studenci mogą wybierać wśród bogatej oferty najróżniejszych kierunków zarówno humanistycznych, jak i technicznych. Studia psychologiczne to z pewnością jeden z bardziej prestiżowych kierunków, który jest szczególnie polecany osobom lubiącym pracę z ludźmi oraz otwartym na samorozwój. Na tego typu studiach studenci nabędą wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Poza tym studiując psychologię, można wybrać jedną z kilku specjalizacji takich jak:

  • psychologia pracy i organizacji
  • psychologia wychowawcza stosowana
  • psychologia kliniczna
  • psychologia sądowa
  • psychologia sportu

Dlatego na studia psychologiczne powinny się wybrać szczególnie te osoby, które rozważają podjęcie pracy w jednym z wyżej wymienionych obszarów.

Gdzie można znaleźć pracę po studiach psychologicznych?

Obecnie na rynku jest duże zapotrzebowanie na psychologów w sektorze publicznym i prywatnym. Kończąc studia w Warszawie na kierunku psychologia, można znaleźć pracę na przykład w szpitalu, poradni, a nawet w szkole. Ciekawą alternatywą będzie również rozwój kariery w działach HR, agencjach reklamowych i firmach konsultingowych. Magister psychologii może zostać także certyfikowanym psychoterapeutą i prowadzić własną praktykę lub pracować w ośrodkach interwencji kryzysowej, lub w ośrodkach terapii uzależnień. Ponadto po studiach psychologicznych w Warszawie można zostać biegłym sądowym, a także pracować jako psycholog w policji, wojsku i więzieniu. Co więcej, psycholodzy są bardzo potrzebni również w biznesie i sporcie.

Na jakiej uczelni warto studiować psychologię w Warszawie?

Szukając idealnej uczelni, należy w pierwszej kolejności zastanowić się, czy daną osobę interesuje stacjonarna forma studiów, czy też niestacjonarna. Następnie trzeba porównać programy poszczególnych uczelni oraz dostępne w ramach danych studiów psychologicznych specjalizacje. Poza tym to ważne, aby na wybranej uczelni pracowały osoby będące autorytetami w swoich dziedzinach oraz aby uczelnia umożliwiała zdobycie nie tylko wiedzy, ale i również konkretnych umiejętności. Dlatego warto rozważyć aplikowanie do Mazowieckiej Uczelni Medycznej na kierunek psychologia.

Co ważne studia psychologicznetrwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra psychologii, a w efekcie również i nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu psychologa. Oznacza to, że zaraz po studiach można rozpocząć pracę w zawodzie w wybranej przez siebie branży. Jest to zatem niezwykle perspektywiczna opcja dla osób szukających ciekawych i rozwojowych studiów humanistycznych.

Leave a comment