Coraz więcej aptek poszerza swoją ofertę usług o sprzedaż leków na receptę przez Internet. To bardzo wygodne rozwiązanie w sytuacji, gdy pacjent nie ma fizycznej możliwości, aby udać się na wizytę stacjonarną do lekarza. Co to jest recepta elektroniczna i jak działa? Jak uzyskać oraz gdzie zrealizować e-receptę? Sprawdźmy.  

Co to jest recepta elektroniczna (inaczej e-recepta)? 

E-recepta (inaczej recepta elektroniczna, recepta online, e-recepta przez telefon lub recepta przez Internet) to dokument, wystawiany przez lekarza w ramach konsultacji zdalnej. Uprawnia on, podobnie jak klasyczna recepta, do wykupienia określonych leków w aptece.

E-recepta przez telefon — kto może ją wystawić? 

E-receptę przez telefon może wystawić lekarz dowolnej specjalności, a także upoważniony przez niego asystent medyczny. Aby ją uzyskać, pacjent musi kwalifikować się do stosowania danego leku (mieć określone wskazania medyczne), nie mieć przeciwwskazań do przyjmowania danego leku oraz, w przypadku, gdy konsultacja z lekarzem ma charakter prywatny — opłacić jej koszty. Wystawianie recept online oferuje wiele podmiotów medycznych, dobrym przykładem jest np. NaszaRecepta.pl. Przypis na dany lek można uzyskać po wypełnieniu specjalnego formularza medycznego i poczekaniu, aż zostanie on przeanalizowany przez lekarza. 

Gdzie zrealizować e-receptę? 

E-receptę można zrealizować w dowolnej aptece. Dzięki bardzo wygodnemu rozwiązaniu, jakim jest sprzedaż leków na receptę przez Internet, pacjent nie musi się udawać po leki do apteki stacjonarnej. Wystarczy zamówić leki online i następnie odebrać je w wybranym punkcie aptecznym. Zamówienie jest wydawane po okazaniu numeru PESEL oraz specjalnie wygenerowanego kodu e-recepty, może je odebrać dowolna osoba z kręgu znajomych chorego. 

E‑recepty — aplikacja na telefon znacznie upraszcza proces zakupu leków

Recepta online jest często określana mianem e-recepta przez telefon. Wynika to z faktu, że uzyskana przez Internet recepta jest przesyłana do pacjenta na jego adres e-mail oraz zostaje odnotowana w systemie IPK (Internetowe Konto Pacjenta), dodatkowo do pacjenta jest również wysyłany SMS-em kod e-recepty. To jednak nie wszystko. Zainteresowany może w każdej chwili sprawdzić swoją receptę po zalogowaniu się do bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, np. celem sprawdzenia jej kodu lud podejrzenia innych informacji. 

Na każdej e-recepcie przez telefon znajdują się: 

  • kod kreskowy, 
  • 4-cyfrowy kod upoważniający do wykupienia leku, 
  • data wystawienia recepty online,
  • dane pacjenta (imię i nazwisko),
  • dane lekarza, który wystawił receptę przez Internet (tytuł zawodowy, imię i nazwisko, numer PWZ, 
  • nazwa i rodzaj leku oraz zalecane dawkowanie, 
  • informacja o przysługującej refundacji.

Pacjent ma dostęp do wszystkich tych informacji niezależnie od miejsca, w którym się znajduje, przez całą dobę, wystarczy jedynie telefon z dostępem do Internetu i zainstalowana na nim aplikacja. 

E-recepta przez telefon — czy można ją wykupić w dwóch różnych aptekach? 

Gdzie zrealizować e-receptę, jeśli w danej aptece nie ma jednego z leków wymienionych w dokumencie? W takiej sytuacji nie trzeba czekać, aż apteka zamówi wszystkie leki, zamiast tego można wykupić część leków w jednej aptece, a pozostałe w innej. Takie rozwiązanie nie skutkuje utratą prawa do refundacji. Natomiast w sytuacji, gdy w aptece nie ma wystarczającej ilości danego leku, można wykupić najpierw jedno opakowanie i następnie po jakimś czasie kolejne, korzystając z tej samej e-recepty. Wtedy jednak należy się udać po drugie opakowanie do tej samej apteki, w której wykupiono pierwsze. Lepszą opcją jest wykupienie pierwszego opakowania leku i następnie ubieganie się o nową e-receptę na ten sam lek, po czym wykupienie go w dowolnej aptece. 

Leave a comment