Neurologia razem z neurochirurgią stanowią uzupełniający się zestaw specjalizacji, w sposób kompleksowy leczący choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Ta pierwsza w sposób zachowawczy, natomiast da druga metodami inwazyjnymi. Choroby układu nerwowego stanowią jeden z bardziej istotnych problemów medycznych, Przypuszcza się, że za kilkanaście do kilkudziesięciu lat będą główną przyczyną zgonów w krajach o wysokim statusie socjoekonomicznym.

Czym zajmuje się neurologia?

Neurologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Chcą przyjrzeć się dokładnie zakresowi jej działania, można wyróżnić kilka jej gałęzi (podział wynika z faktu odrębności określonych jednostek od całości neurologi):

 • Diagnostyka procesów rozrostowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.
 • Diagnostyka i leczenie przewlekłych bóli głowy.
 • Diagnostyka i leczenie bóli kręgosłupa wikłających się deficytami neurologicznymi – dział dzielony z ortopedią.
 • Diagnostyka i leczenie innych chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
 • Diagnostyka i leczenie udarów – stan nagły w neurologi.
 • Diagnostyka i leczenie neurologicznych chorób wieku starszego.

Jakie choroby leczą neurolodzy?

 • Przewlekłe bóle głowy.
 • Przewlekłe bóle kręgosłupa z deficytami neurologicznymi.
 • Niedowłady i porażenia kończyn.
 • Udar mózgu.
 • Nowotwory OUN.
 • Cieśń nadgarstka.
 • Stwardnienie rozsiane (SM).
 • Zapalenie opon mózgowych.
 • Choroba Parkinsona i Alzheimera.

Wymienione choroby są tylko przykładem spośród ogromnej ilości neurologicznych jednostek chorobowych. Wypisane stanowią przegląd tych najczęściej występujących.

Jakie objawy powinny nas skłonić do wizyty u neurologa?

Podstawowymi objawami, które winny nas skłonić do udania się do neurologa są:

 • Wszelkie deficyty neurologiczne – niedowłady, porażenia, zaniki mięśniowe.
 • Przewlekłe bóle głowy i kręgosłupa.
 • Nagle utraty przytomności.
 • Obserwowane przez rodzinę lub samego chorego zmiany jego zachowania.
 • Zaburzenie funkcji poznawczych pacjenta – gorszę zapamiętywanie, zapominanie słów i inne.

Jak wygląda wizyta u neurologa?

Jedyną odmiennością w stosunku do innych specjalności jest rozbudowane badanie fizykalne z wykorzystaniem między innymi młoteczka neurologicznego.

Leave a comment