Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach uzależnienia to bardzo powszechny problem. Mowa tutaj nie tylko o najpopularniejszych rodzajach uzależnień – od alkoholu, leków czy narkotyków, ale także uzależnieniach od pracy, hazardu bądź jedzenia. Niezależnie od rodzaju, uzależnienie ma bardzo destrukcyjny wpływ na życie człowieka. Stopniowo prowadzi do wyniszczenia organizmu, rujnuje kontakty rodzinne, społeczne i zawodowe. Jak wygląda leczenie uzależnień?

Czym jest uzależnienie?

Definicja WHO głosi, że uzależnienie jest stanem psychicznym oraz fizycznym, który wynika z interakcji pomiędzy środkiem uzależniającym a organizmem człowieka. Związek ten charakteryzuje się zmianą zachowania oraz innymi reakcjami, do których zalicza się konieczność zażywania środka uzależniającego w sposób okresowy lub ciągły. Relacja ze środkiem uzależniającym ma na celu nie tylko zaznanie jego wpływu na psychikę, ale także uniknięcie przykrych objawów, które wynikają z jego odstawienia. Warto podkreślić, że osoba chora może być uzależniona od więcej niż jednego czynnika. Jeśli chodzi o objawy uzależnienia, zaliczyć można do nich między innymi poczucie przymusu przyjmowania danej substancji, trudności z kontrolowaniem swojego zachowania, występowanie fizjologicznych objawów odstawienia, wzrastającą tolerancję na środek uzależniający, zaniedbywanie życia osobistego, ignorowanie wiedzy o szkodliwym wpływie substancji na psychikę i zdrowie.

Na czym polega terapia uzależnień?

Celem terapii uzależnień jest uwolnienie osoby chorej od czynnika, który spowodował uzależnienie. Proces musi poprzedzony detoksem, czyli odtruwaniem organizmu. Bardzo ważne, by osoba chora przez cały czas miała wsparcie wykwalifikowanego personelu, który pozwoli jej zminimalizować uciążliwe skutki odstawienia. Przy poszukiwaniu odpowiedniego ośrodka warto wziąć pod uwagę lokalizacje leczenia uzależnień. W wybranym ośrodku pacjent otrzyma wsparcie, także farmakologiczne, dzięki któremu znacznie wzrastają szanse na zakończenie detoksu z sukcesem. Podstawą terapii uzależnień jest terapia grupowa. Podczas niej osoba uzależniona ma kontakt z innymi chorymi zmagającymi się z tym samym problemem. Terapia indywidualna stanowi uzupełnienie procesu leczenia i pozwala pacjentowi poruszyć z psychologiem kwestie, których nie chce omawiać na forum publicznym.

Kiedy warto zgłosić się po pomoc?

Nie ma co ukrywać – uzależnienie, niezależnie od rodzaju, to równia pochyła, która ciągle spycha osobę uzależnioną w dół. Samodzielne wyjście z niego jest bardzo trudne, czasem wręcz niemożliwe. Objawy, które świadczą o tym, że uzależnienie stało się sporym problemem, to:

  • zwiększona tolerancja na środek uzależniający – organizm uodparnia się na jego działanie, toteż chory sięga po coraz większe dawki,
  • nabycie powtarzających się wzorców zażywania substancji odurzającej – podobne okoliczności i towarzystwo,
  • zaniedbywanie życia zawodowego, rodzinnego i społecznego,
  • objawy zespołu abstynencyjnego po przerwaniu zażywania środka,
  • utrata kontroli nad przebiegiem życia,
  • bardzo silna potrzeba spożycia środka uzależniającego, której nie da się pokonać.

Na sam koniec trzeba dodać, że już samo zdanie sobie sprawy z tego, że uzależnienie jest problemem, to pierwszy krok postawiony na drodze do wolności.

Leave a comment